92% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΝΝΙΕ
8% DORLASTAN
ΡΙΓΕ ΤΕΡΛΙΚΙ
ΑΣΟΡΤΙ 2 ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΟΙ ΡΙΓΕΣ ONE
ΒΓAIΝΟΥΝ SIZE
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ