92% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΝΝΙΕ
8% DORLASTAN
ΛΕΠΤΗ ΠΕΤΣΕΤΑ
ΓΥΡ. ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΙΓΕ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΟΙ ΡΙΓΕΣ ONE
ΒΓAIΝΟΥΝ SIZE
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ