92% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΝΙΕ
8% DORLASTAN
ΡΙΓΕ ΣΟΣΟΝΙ
ΑΣΟΡΤΙ 2 ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΟΙ ΡΙΓΕΣ ΟΝΕ
ΒΓAIΝΟΥΝ SIZE
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ